Przyciemnianie szyb

Skuteczna ochrona przed słońcem


Folie LLumar posiadają atest
Instytutu Szkła i Ceramiki
w Krakowie

W praktyce oznacza to, ze szyby samochodowe, hartowane jednorodne, bez obaw mogą być nimi oklejane w miejscach, które nie mają wpływu na pole widzenia kierowcy, a także oznakowywane zgodnie z numerem atestu atestu R43-0414-ISiC, charakterystycznym dla firmy F.H.U. REWES Seweryn Misa, wydanym dnia 19.04.2004 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.07.1998 nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań, zakazujących przyciemniania szyb za pomocą tych folii w miejscach, niemających wpływu na pole widzenia kierowcy.

Należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem 43 EKG ONZ, dopuszczone do użytku są szyby o przepuszczalności światła wynosząca poniżej 70% , pod warunkiem, że nie jest to szyba przednia.